Venevajan säännöt

 Venevajojen käyttösäännöt


1.    Omien veneiden säilytys


Mikkelin Soutajien jäsenmaksu täytyy olla maksettuna, jotta seuran jäsen voi säilyttää venettä tai muuta irtainta venevajassa.

Seuran jäsenet säilyttävät veneitä venevajoissa omalla vastuullaan. Jokainen vakuuttaa itse veneensä tai muun irtaimen, mitä säilyttää venevajassa. Seura ei vastaa vajoissa säilytettävistä seuran jäsenten veneistä tai niille sattuneista vahingoista. 

Jäsen voi säilyttää vajassa kerrallaan yhtä venettä. Mikäli tilaa on, voi jäsen säilyttää vajassa useampaankin venettä. Mikäli tulee tilanne, että halukkaita veneen säilyttäjiä on enemmän, kuin venevajassa on tilaa, seuran hallitus päättää menettelytavoista. Päätöksissä noudatetaan seuraavia periaatteita: Venepaikat ovat ensisijaisesti seuraa edustaville kilpasoutajille ja/tai muuten aktiivisessa käytössä oleville veneille. Mikäli tilaa on, voi vajassa säilyttää myös ei-aktiivi-käytössä olevia veneitä. Jäsen menettää venepaikkansa, mikäli hän edustaa kilpailuissa toista soutuseuraa ellei seuran johdon kanssa ole muuta sovittu. 

Pienvenevajan seinälle laitetaan yhteystiedot, kenen veneitä vajassa on säilytyksessä, jotta mahdollisessa ongelmatilanteessa voidaan ottaa yhteyttä veneen omistajaan.

Mikäli pienvene myydään seuran ulkopuoliselle, on vene siirrettävä viipymättä pois seuran venevajasta. 

Veneitä vajassa säilyttävien jäsenten tulee osallistua vajalla järjestettäviin talkoisiin, jotta kukin siirtää veneensä itse. Mikäli vajassa venettä säilyttävä ei osallistu vajan talkoisiin, hän tyytyy paikallaolijoiden tekemiin päätöksiin.

Toistaiseksi veneiden säilytys on maksutonta. Seuran hallitus päättää vuosittain, peritäänkö veneiden säilytyksestä korvausta.

2.  Seuran pienveneiden käyttö


Seura omistaa yksikköveneen ja vuorosoutuveneen. 

Vuorosoutuvenettä voi käyttää sen jälkeen, kun veneen käsittely ja turvallinen käyttö on käyty läpi. Sovi opastus ennen käyttöä: Antti Tiihonen puh. 040 5131717 tai Jukka Lindström puh. 0500 550159

Yksikkövenettä voi käyttää omatoimisesti, kun veneen huolellinen käsittely on tiedossa.

Pienveneiden käyttäjät ilmoittavat seuran veneen käytöstä seuran wa-ryhmässä.

Yhteiskäyttöisiä välineitä käytetään kuin omia välineitä. Jäsen on vastuussa lainaamastaan välineestä ja on myös velvollinen korjaamaan/maksamaan rikkoontuneen välineen.

3.  Kirkkoveneiden käyttö

Kirkkovenejaosto päättää kirkkoveneiden käytöstä. 

4. Venevajojen avain

Seuran jäsen voi saada itselleen avaimen venevajoille, mikäli hän sitä perustellusti tarvitsee.  Avaimen panttimaksu on 30€. Yhteydenotot: Reijo Kääriäinen puh. 0400 380 004. 

5. Autojen pysäköinti

Autot pysäköidään joko Kanavakadun varteen tai Mikkelipuiston parkkipaikoille.  Seuran allekirjoittamassa käyttöoikeussopimuksessa kielletään autojen pysäköinti venevajojen luona.  Venevajojen luo voi pysäköidä tilapäisesti vain veneiden tai vajojen huollon ajaksi tai veneiden kuljetuksen takia.

6. Muuta

Jokainen huolehtii omat roskansa pois venevajoilta. 


Nämä säännöt on hyväksytty seuran hallituksessa toukokuussa 2021.